Het mobiliteitsplein

'Getting the job done.'

Loopbaanadviseur

Rixt heeft erg veel kennis opgedaan tijdens haar werkzaamheden bij o.a. het UWV en een subsidieadviesbureau dat zich specialiseerde in EVC trajecten. Rixt is onze vaste loopbaanadviseur en begeleider voor outplacement- en 2e spoor trajecten. Zij kan op individuele basis bepalen wat bij iemand past en onderbouwt dit gevoel met passende assessments. Zij stoomt je klaar voor een nieuwe baan op de arbeidsmarkt.

Rixt: 'Mijn kracht ligt in de combinatie van mijn werkervaring. Enerzijds gericht op de mens, de coachende kant. Kandidaten begeleiden in de vraagstukken; “wat wil ik, wat kan ik en wat zijn mijn mogelijkheden?” door de juiste vragen te stellen en de juiste instrumenten in te zetten. Anderzijds gericht op de zakelijke kant. De stap richting de arbeidsmarkt verkleinen door goed het netwerk te benutten en middels directe communicatie kandidaten handvaten te geven om zich te presenteren bij dit netwerk. Daarnaast heb ik een sociaal zakelijk karakter waardoor het goed luisteren en het benutten van mogelijkheden van nature gaat'.