Het mobiliteitsplein

'Getting the job done.'

Disclaimer

Disclaimer voor www.mobiliteitsplein.inperson.nl

In Person Outplacement en Mobiliteit (Kamer van Koophandel: 63725096), hierna te noemen IP O&M, verleent u hierbij toegang tot www.mobiliteitsplein.inperson.nl en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.
IP O&M behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
IP O&M spant zich in om de inhoud van www.mobiliteitsplein.inperson.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op www.mobiliteitsplein.inperson.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van IP O&M.
In het bijzonder zijn alle prijzen op www.mobiliteitsplein.inperson.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

De inhoud van www.mobiliteitsplein.inperson.nl wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. IP O&M doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op www.mobiliteitsplein.inperson.nl. IP O&M oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.
Voor op www.mobiliteitsplein.inperson.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan IP O&M nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij IP O&M en haar licentiegevers en bezoekers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van IP O&M, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd