Het mobiliteitsplein

'Getting the job done.'

Wat is het doel van outplacement?

Het beoogde resultaat van outplacement is dat een werknemer duurzaam is herplaatst op de arbeidsmarkt, met een baan bij een andere werkgever.