Het mobiliteitsplein

'Getting the job done.'

Wat is outplacement?

Outplacement is het voor rekening van de werkgever begeleiden en adviseren van een ontslagen of met ontslag bedreigde werknemer naar een nieuwe baan. Meestal is dit een nieuwe baan buiten de huidige organisatie. Outplacement vraagt een grote mate van zelfwerkzaamheid om met begeleiding en advies van een outplacementcoach, die over een grondige kennis van de arbeidsmarkt beschikt, een nieuwe werkkring te verwerven. Outplacement wordt meestal uitgevoerd door een outplacementbureau, zoals In Person Outplacement & Mobiliteit.