Het mobiliteitsplein

'Getting the job done.'

Wat is een sociaal plan?

Een sociaal plan beschrijft de voorzieningen die werknemers ontvangen bij collectief ontslag.

Een sociaal plan wordt opgesteld door de werkgever als een reorganisatie gaat spelen. Dit gaat veelal in samenspraak met een vakbond en de ondernemersraad. De reorganisatie heeft tot gevolg dat personeel ontslag krijgt. Er is sprake van collectief ontslag bij ontslag van 20 werknemers of meer tegelijkertijd. Om de gevolgen van het ontslag te compenseren organiseert de werkgever financiële ondersteuning en hulp bij het vinden van een nieuwe baan. Deze voorzieningen worden vastgelegd in het sociaal plan.