Het mobiliteitsplein

'Getting the job done.'

Wat is de de duur van een outplacementtraject?

De duur van een outplacementtraject verschilt per kandidaat en per situatie. Doorgaans duurt een outplacementtraject 6 maanden. De minimale duur is 3 maanden en de maximale duur 12 maanden. Een outplacementtraject bestaat uit een aantal stappen cq. modules. Ten eerste vindt er een kennismaking plaats, waarbij de persoonlijke en professionele situatie wordt geïnventariseerd. Op basis van deze uitkomsten wordt een plan van aanpak met de kandidaat opgesteld. Hierna volgt een uitgebreide begeleidings- en/of coachingfase.