Het mobiliteitsplein

'Getting the job done.'

Voor wie wordt outplacement ingezet?

Outplacement wordt ingezet voor werknemers die –om diverse redenen- niet meer kunnen werken voor een organisatie en behoefte hebben aan professionele begeleiding. Meestal is hiervan sprake bij ontslag, dreigend ontslag of boventalligheid. Outplacement kan ook worden ingezet bij: een onoplosbaar arbeidsconflict, een vastgelopen carrière, reorganisatie of niet meer voldoen aan de functie eisen. Tenslotte kan outplacement ook worden ingezet voor een begeleiding richting ondernemersschap.