Het mobiliteitsplein

'Getting the job done.'

Duurzame inzetbaarheid

Geluk als businessmodel
Gelukkige medewerkers presteren beter en zorgen voor succesvolle organisaties. Dat bewijst tal van wetenschappelijk onderzoek en wordt bevestigd door de resultaten van bedrijven die geluk van werknemers als focus hebben. De impact van gelukkige werknemers op de bedrijfsresultaten is groot: 33% winstgevender, 45% productiever, 300% innovatiever, 37% hogere verkoop, 50% minder veiligheidsincidenten en 66% minder ziekteverzuim (KU Leuven, 2014). Maar hoe zorgt u ervoor dat u het geluk van uw werknemers ondanks of juist vanwege de grote veranderingen in de bedrijfswereld niet uit ogen verliest?

Werken met plezier loont voor iedereen
Deze overtuiging vormt de basis van ons In Person Happiness @ Work projectteam, zes Happyholics, iedereen met zijn eigen ervaring en expertise op het gebied van geluk. Met een complex aanbod aan mogelijke aandachtsgebieden helpen wij u de psychisch en fysieke gezondheid binnen uw organisatie te stimuleren en te behouden. Met als doel uw werknemers gelukkig, fit en duurzaam inzetbaar te houden.

Europese subsidie Het Europees Sociaal Fonds (ESF) heeft een subsidie in het leven geroepen voor werkgevers die de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers willen vergroten. De subsidie bedraagt 50% van de kosten tot een maximum van €10.000 per werkgever (dus € 20.000 totale projectkosten) Het project moet gericht zijn op het bevorderen van gezond, competent, gemotiveerd of productief werken. Van indiensttreding tot aan pensionering. Hier kunnen wij u bij helpen. Veel van onze klanten maken gebruik van deze subsidie om samen met ons te werken aan hun uitdagingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

Onderstaand staan de meest voorkomende onderwerpen nog eens verder beschreven en onderverdeeld in 4 categorieën. 

 

Download hier de mogelijkheden binnen duurzame inzetbaarheid

 • 1: (Preventie) Verzuim

  Ziekteverzuim heeft een grote impact op organisaties en zijn medewerkers. Verzuim zorgt niet alleen voor financiële belastingen (inhuur extra personeel, administratieve belasting, lagere productie), maar betekent vaak ook meer werkdruk en werkbelasting voor de overige werknemers. Met een verhoogd risico op ziekte tot gevolg. Wij helpen u deze vicieuze cirkel te doorbreken. Middels een uitgebreide organisatiescan gaan wij op zoek naar de kern van het probleem en onderzoeken wij mogelijke oorzaken en/of risicofactoren voor ziekteverzuim binnen uw organisatie. Mogelijke oorzaken ziekteverzuim • Fysieke risicofactoren • Psychische factoren (werk-privé balans, spanningen, miscommunicatie, burnout) • Arbeidsvoorwaardes (werkdruk, werkinhouden, beloningssysteem) Resultaat: Een verzuimbeleid gericht op uw organisatie. Inzichten in oorzaken en mogelijke risicofactoren van verzuim. Een beleid gericht op het bevorderen van gezond, plezierig en veilig werken.

 • 2: Generatiemanagement

  Een werkplek, een bedrijf, vier werkende generaties en een wereld van verschil. Elke generatie heeft zijn eigen normen en waarden en zijn eigen tijdgeest- typische manier waarop naar het (werk) leven wordt gekeken. Generatiemanagement speelt in op de verschillen van de generaties en weet deze te benutten. Een leeftijdsbewust personeelsbeleid met oog voor generaties gaat uit van de mogelijkheden, beperkingen en verwachtingen van elke levensfase en generatie. Enkele punten die vallen onder generatiemanagement: • Dreigend personeelstekort en verdwijnen van kennis en ervaring door vergrijzing • Moeite met instroom van jongeren • Cultuurverschillen jong- oud, onbegrip voor elkaars behoeftes/verwachtingen, work-life balance • Ziekteverzuim • Verschillen in veranderbereidheid U wilt personeel dat gezond, competent, gemotiveerd en betrokken is. Maar wat zijn dan de behoeftes van elke generatie? Wij helpen u als ondernemer de ‘generatiebril’ op te zetten en inzicht te verkrijgen in de verschillende behoeftes van elke generatie, en hoe u aan deze behoeftes binnen uw organisatie gehoor kunt geven. Resultaat: Aantrekkelijk werkgever zijn en blijven voor alle generaties, mensen duurzaam geïnspireerd aan boord houden.

 • 3: Gezondheid en vitaliteit

  Vitaliteit is een belangrijke sleutel tot een gelukkig en productief leven. Vitale en veerkrachtige mensen hebben minder kans op uitval. En gelukkige en vitale medewerkers zorgen voor een succesvolle organisatie, zijn gemotiveerd, betrokken en bevlogen. Maar hoe zorgt u ervoor dat uw medewerkers vitaal zijn en blijven en zowel lichamelijk als mentaal lekker in hun vel zitten? Wat wij doen: Onze vitaliteitsscan geeft inzicht in de vitaliteit van uw medewerkers, team en de organisatie in zijn geheel. Wij brengen in kaart hoe het gesteld is met de energiebronnen en werk- stressoren binnen de organisatie. Hoe is het gesteld met de lichamelijke gezondheid van uw medewerkers en hoe kan deze zowel privé als ook op werk bevorderd worden? Hoe zit het met het psychisch welzijn onder uw medewerkers? Staat de medewerker in zijn kracht, kent hij zijn sterke punten en ontwikkelpunten, ervaart hij/zij een goede werk-privé balans? Wij kijken welke behoeftes er zijn binnen de verschillende leeftijdsgroepen en vooral wat er nog nodig is om de gezondheid en vitaliteit van uw medewerkers optimaal te krijgen en te behouden. En het belangrijkste: we creëren bewustzijn over gezondheid- en leefstijlpatronen en zorgen voor nieuwe inzichten.

 • 4: Interne en externe mobiliteit

  Mobiliteit heeft betrekking tot elke vorm van beweging binnen de eigen loopbaan van een medewerker (verticaal of horizontaal). Hierbij is onderscheid te maken tussen interne en externe mobiliteit, vrijwillig of onvrijwillige. De huidige markt vraagt wendbare organisaties. Vanuit het motto ‘stilstand is achteruitgang’ wordt van de medewerkers steeds meer flexibiliteit gevraagd. Ook bestaande functieprofielen veranderen en bewegen mee met de markt. Hoe kunt u uw personeelsbeleid op deze veranderingen aanpassen? Mogelijke vraagstukken: • Verandering in het werkaanbod (over/ ondercapaciteit) • Ontwikkeling en flexibiliteit van medewerkers stimuleren (functierotaties, promotie, demotie, horizontale doorstroming) • Omgaan en onderzoeken van veranderbereidschap en weerstand • Onderzoeken van mogelijke vervolgstappen ook buiten de organisatie om voor medewerkers die niet meer op hun plek zitten.