Het mobiliteitsplein

'Getting the job done.'

Werkzoekenden

De hoofddoelstelling van de inzet van dit plein is om een hoge mate in kwaliteit van begeleiding te bieden. De beschikbare kennis heeft als doel om inzicht te creëren in de talenten en de (reeds gemaakte) keuzes op de arbeidsmarkt. Werknemers en werkzoekenden op de arbeidsmarkt hebben zo zelf de regie en zeggenschap over eigen talenten en het samenstellen van een individueel mobiliteits- of van werk naar werktrajecten; zo kunnen ze zelf ook richting bepalen en geven.

Het (zakelijke) netwerk van de werknemers en werkzoekenden wordt zo ook vergroot en de arbeidsmarkt zelf wordt transparant gemaakt. Het platform voorziet derhalve in een behoefte om medewerkers in staat te stellen breder naar een interne of externe arbeidsmarkt te laten kijken. Immers, mensen die zichzelf presenteren vanuit een aanwezig vakmanschap en talent, zijn medewerkers die een hoge mate van lenigheid hebben binnen een organisatie. Het platform overstijgt daarmee de huidige instrumenten en initiatieven binnen de klant en geldt als next step. 

Het doel is dus om jou zo zo snel mogelijk van werk naar werk te begeleiden in een baan die goed bij je past!